Referat fra årsmøte 2014

Her følger referatet fra årsmøtet, ført i pennen av Synne Heivang. I tillegg kommer et notat fra momenter tatt opp etter det offisielle programmet. Takk til Synne! Se vedlegg: Årsmøtereferat Fagerstrand 2014_underskrevet Årsmøtereferat Fagerstrand 2014_underskrevet Årsmøtereferat 2014_tillegg … Les videre