Bli medlem

Fagerstrand Vel skal virke for å oppnå gode veiforhold samt ordnede bade- og båtfesteforhold.

Fagerstrand Vels virkeområde er hele stranda fra Frogn grense til Fagerstrand Båtforenings båtanlegg, og områdene knyttet til Strandveien, Bekkefaret, Kneika, Sollivei, Kikutvei, Bråtavei, Fagerstrandbakken, Røsslyngveien, Svingen, Dalsvei og Drøbakveien fra Skogheim til Labåtveien.

Medlemskap (vedtektenes § 5)

  • Enhver som har eiendom innen Fagerstrand Vels virkeområde
  • Felleseiere eller andre faste brukere av eiendommen kan søke styret om medlemskap. Normalt settes det en grense på inntil 3 medlemmer per eiendom.
  • Andre som har eiendom i nær tilknytning til det geografiske virkeområde kan søke styret om medlemskap
  • Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål og betale den til enhver tid fastsatte kontingent.

Medlemskontingenten for ordinære medlemmer er kr. 500,- per år (2012)

Interessert? Spørsmål?
Kontakt styret på epost