Båtplasser

Fagerstrand Vel eier et båtanlegg med plass til ca 60 båter.

Velmedlemmer har fortrinnsrett til plassene, men ubenyttede plasser leies ut av båtkomiteen for enkeltsesonger.

Kontakt Bryggeansvarlig:  baat@fagerstrandvel.no