Status bryggeutredning

Båtanlegget er gammelt og slitt. Mange av båteierne ønsker flytebrygge, som gjør både fortøyning og adgang til båtene enklere. Kyrre Hansen og Ottar Johannesen har vært i en forhåndskonferanse med Nesodden Kommune, og her følger en status på en mulig utbygging/forbedring av båtanlegget til Fagerstrand Vel, slik det ble lovet på årsmøtet. Les videre

Kommunen fører tilsyn med steinmoloen

Steinmoloen er med å skape en attraktiv båthavn på Fagerstrand. Til glede både for mange av Fagerstrands beboere og båtfolk lenger unna. Det er samtidig viktig at et slikt anlegg ikke forringer vannkvaliteten for alle som benytter stranda. Fagerstrand Vel har henvendt seg til kommunen for å forvisse oss om at steinmoloen innfrir de krav som er stilt for å sikre god vanngjennomstrømning. Les videre

Varm dugnad på stranda

Pinseaften jobbet ca 30 velmedlemmer noen svette timer på stranda. På gamlestranda, der man ikke fikk jobbet effektiv med vanlig rive, hadde vi traktor som ryddet skikkelig unna og jevnet ut. Og i kombinasjon med mange river og spader, er nå gamlestranda svært mye triveligere enn før.

Sjelden er vel gresset på stranda slått i større grad enn i år. Det var minst to gressklippere og tre kantklippere til å ta seg av gress, kratt og buskas rundt hele bukta.

Strandsjef Per, innførte i fjor en god tradisjon, nemlig grilling av pølser i tillegg til tørstedrikke.

Flere bilder fra dugnaden kan du se under menypunktet bilder.

 

Styremøte 22. april 2012

Det nyvalgte styret hadde styremøte 22. april. Her er referatet.

 

 

 

 

Fra venstre: Kari Hagen (nettredaktør), Jim Johnston (leder), Line K Rødseth (økonomileder), Per Chr Kruse (strand og miljø), Øyvind Kramer (sekretær), Kyrre Hansen (båt) og Arne Johansen  (vei). Varamedlem Sture Dahl var ikke til stede.

Les videre

Mer enn 50 til stede på årsmøtet

42 stemmeberettigete og minst 10 «medfølgere» på Fagerstrand Vels årsmøte på Absolutt Hyggelig torsdag 22. mars 2012.

kassererLine K Rødseth ble valgt til ny økonomileder. Valget ble den mest utfordrende saken, da valgkomitéen ikke hadde noen kandidat til dette vervet da møtet startet. Heldigvis lot Line seg overtale i full offentlighet, slik at årsmøtet kunne applaudere inn et fulltallig styre, som nå ser slik ut:

  • Jim Johnston, leder (ikke på valg)
  • Øyvind Kramer, sekretær (ikke på valg)
  • Line K Rødseth, økonomileder (ny)
  • Kyrre Hansen, styremedlem, leder brygge- og båtkomiteen (ikke på valg)
  • Per Kruse, styremedlem, leder strand- og miljøkomiteen (ikke på valg)
  • Arne Johansen, styremedlem, leder veikomiteen (ikke på valg)
  • Sture Dahl, varamedlem (ny)
  • Tom Holter, revisor (gjenvalg)

Valgkomité:

  • Lars Saunes (gjenvalg)
  • Christian Fog (ny)

Les videre

Hekkplanter til beplantning langs vei

Kyrre Hansen har undersøkt priser på hekkplanter, og om det er noe å hente i større kvanta. Det er det! Han har bare sjekket med Reiersøl planteskole. De kan levere våren 2013 (mars), og har disse prisene hvis man bestiller 2000 planter. Dette er barrot. Dette holder til ca. 800 meter hekk, og hvis man går 10-12 naboer sammen, så er dette meget billig. Disse plantene koster 150-200,- på Plantasjen

Les videre

Gratulerer Fagerstrand – endelig kloakk

Ti år etter at arbeidet med reguleringsplan for Nedre Fagerstrand startet, er det nå stor aktivitet i veiene, for målet er at vann og kloakk skal være på plass i Bråtavei, Sollivei, Kikutvei og Strandveien før sommeren. 

Styret er svært fornøyd med at Nesodden kommune realiserer dette store og viktige prosjektet, både av hensyn til miljøet på Fagerstrand og til beboerne som nå får mulighet til å bygge ut og oppgradere sine hytter og hus.