Referat styremøte 8. mai 2014

Referent: Kyrre Hansen Tilstede: Kristian Bakkeng, Kyrre Hansen, Ståle Smith, Line Rødseth, Kari Hagen. Saker/Agenda: Sak Status/kommentar Ansvarlig Dugnad brygga.   Bryggekomite Dugnad strand. Blir satt opp 31. Mai. Plakater blir ordnet. Strandkomite St. Hans arrangement. – Plakater – Musikk: … Les videre

Styremøte referat 11.01.14

Samarbeidsmøte FMV: – Alle styrerepresentanter i begge vel var enige om å forsøke sammenslåing, og var positive til dette. – Begge styrer legger frem forslag om sammenslåing i kommende årsmøter – Kyrre tar kontakt med Nesodden velforbund, for råd og … Les videre