Styremøte 22. januar 2012

Referat fra 22. januar 2012

22. januar 2012    
Til stede: Karin Knudsen, Arne Johnsen, Øyvind Kramer,  Jim Johnston, Kari Hagen, Kyrre Hansen, Per Chr KruseFraværende: Møteleder:  JimReferent:  Øyvind Kramer    
Nye saker Ansvar Frist 
BrønnøysundregisteretDet er er fortsatt noen feil i registreringen av rettigheter for styret i Brønnøysundregistreret. Jim og Øyvind rydder opp i det som gjenstår. Jim og Øyvind 15.Februar
ÅrsmøtetØyvind booker Absolutt hyggelig med de betingelser som tidligereKarin ønsker å fratre styret. Øyvind gir beskjed til Lars Saunes.Komitelederne  må sjekke om de har medlemmer som vil erstattes.

 

ØyvindØyvindKom.ledere  
Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap for 2011 ble presentert og gjennomgått. Det kom innspill til budsjett for 2012. Endelig budsjett blir ettersendt  Karin  
BryggeanleggVi har fått pris på ny flytebrygge for 56 båter (inntil20 fot) for kr 1.3 mill. I dette ligger det en del dugnadsarbeid (montere uteliggere, landgang).På årsmøtet presenteres et forslag. Styret ber om aksept for å sette av kr 30.000 til konsekvensutrede riving av eksisterende anlegg og bygging av nytt båtanlegg.    
VannkvalitetDet oppleves at det er mye mer brakkvann enn tidligere i bukta. Dette endrer det biologiske mangfoldet og oppleves som en forringelse. Vellet tar kontakt med kommunen for å få dokumentasjon på dimensjonering av gjennomstrømning, vannkvalitet (saltinnhold, algevekst etc)  Jim  
Planer for strandområdetVi ønsker å få bistand fra en landskapsarikitekt for å få en visuell beskrivelse av strandområdet. Dette er viktig for å vise medlemmene hvilke tanker vellet har, samt et verktøy for å søke midler. Dette er en oppfølging av årsmøtevedtak. Jim  
Neste møte: 22. mars kl 18    

Kommentarer

Styremøte 22. januar 2012 — 1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.