Styret 2018

Årsmøtet 8. mars 2018 valgte følgende styre

Leder Ståle Smith –  styret@fagerstrandvel.no
Kasserer Preben Aakerman – kasserer@fagerstrandvel.no
Sekretær Christian Rikheim Sundelin
Leder båt: Arne Johnsen – baat@fagerstrandvel.no
Leder vei: Kjell Bagh – veilag@fagerstrandvel.no
Leder strand: Roger Taaje – strand@fagerstrandvel.no
Varamedlem: Ivar Høvik
Varamedlem: Torstein Gundersen

Revisor: Tom Holter

Epostadresser:
styret@fagerstrandvel.no
kasserer@fagerstrandvel.no
veilag@fagerstrandvel.no
strand@fagerstrandvel.no
baat@fagerstrandvel.no