Styret 2014

Leder: Ståle Smith epost: styret@fagerstrandvel.no

Økonomiansvarlig: Line Rødseth epost: kasserer@fagerstrandvel.no
Sekretær: Kyrre Hansen
Styremedlem/leder brygge/båt: Arne Johansen epost: baat@fagerstrandvel.no
Styremedlem/leder strand: Kristian Bakkeng epost: strand@fagerstrandvel.no
Styremedlem/leder veilag: Iver Iversen epost: veilag@fagerstrandvel.no

Varamedlem: Ingrid S Saunes og Geir Jåsund

Epostadresser:
styret@fagerstrandvel.no
kasserer@fagerstrandvel.no
veilag@fagerstrandvel.no
strand@fagerstrandvel.no
baat@fagerstrandvel.no