Flott innsats på dugnaden!

Leder Ståle er godt fornøyd med oss! I dag ble mye gjort på stranda. Gresset er klippet, rakt og renset for fugledritt, glass og annet søppel, det ble fjernet en del trær og buske og flåten sjøsatt. I tillegg ble det jobbet iherdig på «nye» gamlestranda. Her har Nesodden kommune gjort et grunnarbeid og vi følger opp, slik at dette snart vil bli en helt  ny strand, som er tilgjengelig også for alle som trenger hjul for å komme på stranda.

Her er noen bilder fra aktivitetene og pausen ved grillen.

Lørdag 14. mai kl. 10.00 – Dugnad på stranda

Vær med å gjøre stranda sommerklar. Flere vi er, morsommere blir det, og vi «lokker» med hyggelige folk, servering av pølser og drikke. «Noen» har allerede gjort viktige bidrag, men den store fellesdugnaden tar vi fra kl. 10.00 – 14.00

—-

St.Hansfesten blir lørdag 25. juni – mer informasjon kommer

Sakspapirer til Årsmøte 2015.

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding 2014, og planer for kommende år.
4. Revisorbekreftet regnskap, budsjett 2015, revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Valg
8. Avslutning