Status for ny båtbrygge

Som presentert på årsmøtet, jobber styret med planer for en ny båtbrygge som kan erstatte den gamle betongbrygga. Det vil gi oss både en sikrere, penere og mer funskjonell båtbrygge. Vi har fått tilbud fra fire leverandører, og på basis av disse tilbudene samt kostnadene for riving av den gamle brygga, vil innskuddsprisen for en båtplass for vel-medlemmer bli ca 30.000 kroner. Les mer om bryggeplanene, som vil bli fremlagt for beslutning på årsmøtet i 2013. Les videre

Status bryggeutredning

Båtanlegget er gammelt og slitt. Mange av båteierne ønsker flytebrygge, som gjør både fortøyning og adgang til båtene enklere. Kyrre Hansen og Ottar Johannesen har vært i en forhåndskonferanse med Nesodden Kommune, og her følger en status på en mulig utbygging/forbedring av båtanlegget til Fagerstrand Vel, slik det ble lovet på årsmøtet. Les videre

Kommunen fører tilsyn med steinmoloen

Steinmoloen er med å skape en attraktiv båthavn på Fagerstrand. Til glede både for mange av Fagerstrands beboere og båtfolk lenger unna. Det er samtidig viktig at et slikt anlegg ikke forringer vannkvaliteten for alle som benytter stranda. Fagerstrand Vel har henvendt seg til kommunen for å forvisse oss om at steinmoloen innfrir de krav som er stilt for å sikre god vanngjennomstrømning. Les videre

Varm dugnad på stranda

Pinseaften jobbet ca 30 velmedlemmer noen svette timer på stranda. På gamlestranda, der man ikke fikk jobbet effektiv med vanlig rive, hadde vi traktor som ryddet skikkelig unna og jevnet ut. Og i kombinasjon med mange river og spader, er nå gamlestranda svært mye triveligere enn før.

Sjelden er vel gresset på stranda slått i større grad enn i år. Det var minst to gressklippere og tre kantklippere til å ta seg av gress, kratt og buskas rundt hele bukta.

Strandsjef Per, innførte i fjor en god tradisjon, nemlig grilling av pølser i tillegg til tørstedrikke.

Flere bilder fra dugnaden kan du se under menypunktet bilder.