Styremøte 22. april 2012

Det nyvalgte styret hadde styremøte 22. april. Her er referatet.

 

 

 

 

Fra venstre: Kari Hagen (nettredaktør), Jim Johnston (leder), Line K Rødseth (økonomileder), Per Chr Kruse (strand og miljø), Øyvind Kramer (sekretær), Kyrre Hansen (båt) og Arne Johansen  (vei). Varamedlem Sture Dahl var ikke til stede.

Les videre

Mer enn 50 til stede på årsmøtet

42 stemmeberettigete og minst 10 «medfølgere» på Fagerstrand Vels årsmøte på Absolutt Hyggelig torsdag 22. mars 2012.

kassererLine K Rødseth ble valgt til ny økonomileder. Valget ble den mest utfordrende saken, da valgkomitéen ikke hadde noen kandidat til dette vervet da møtet startet. Heldigvis lot Line seg overtale i full offentlighet, slik at årsmøtet kunne applaudere inn et fulltallig styre, som nå ser slik ut:

  • Jim Johnston, leder (ikke på valg)
  • Øyvind Kramer, sekretær (ikke på valg)
  • Line K Rødseth, økonomileder (ny)
  • Kyrre Hansen, styremedlem, leder brygge- og båtkomiteen (ikke på valg)
  • Per Kruse, styremedlem, leder strand- og miljøkomiteen (ikke på valg)
  • Arne Johansen, styremedlem, leder veikomiteen (ikke på valg)
  • Sture Dahl, varamedlem (ny)
  • Tom Holter, revisor (gjenvalg)

Valgkomité:

  • Lars Saunes (gjenvalg)
  • Christian Fog (ny)

Les videre

Hekkplanter til beplantning langs vei

Kyrre Hansen har undersøkt priser på hekkplanter, og om det er noe å hente i større kvanta. Det er det! Han har bare sjekket med Reiersøl planteskole. De kan levere våren 2013 (mars), og har disse prisene hvis man bestiller 2000 planter. Dette er barrot. Dette holder til ca. 800 meter hekk, og hvis man går 10-12 naboer sammen, så er dette meget billig. Disse plantene koster 150-200,- på Plantasjen

Les videre

Gratulerer Fagerstrand – endelig kloakk

Ti år etter at arbeidet med reguleringsplan for Nedre Fagerstrand startet, er det nå stor aktivitet i veiene, for målet er at vann og kloakk skal være på plass i Bråtavei, Sollivei, Kikutvei og Strandveien før sommeren. 

Styret er svært fornøyd med at Nesodden kommune realiserer dette store og viktige prosjektet, både av hensyn til miljøet på Fagerstrand og til beboerne som nå får mulighet til å bygge ut og oppgradere sine hytter og hus.

Utslipp av Monoetylenglykol fra Univar på Fagerstrand

Nesodden kommune orienterer:

Det er kommet inn en melding 02.03.12 fra Univar på Fagerstrand om at det har vært et utslipp av ca.1770 liter Monoetylenglykol (MEG) til grunnvannet. MEG er ellers kjent som frostvæske og er kun helseskadelig for mennesker i relativt store konsentrasjoner. Allikevel er grensen ift drikkevann 10 mikrogram per liter. Dermed varsler kommunen alle som bor i området (ca. 500m radius fra Univar) som muligens har privat drikkevannsforsyning, og oppfordrer dem til å kontrollere vannet sitt. Beboere er varslet på telefon.

Les videre

Velkommen til årsmøte 2012

Årsmøtet finner sted torsdag, 22. mars kl. 19.00 på Absolutt Hyggelig på Fagerstrand.
Her finnes innkalling, årsmelding for 2011 (på norsk) og regnskap 2011/budsjett 2012 som nedlastbare filer (klikk på overskriften, så kommer filene til syne).
Styret beklager at årsmeldingen som ble sendt i posten var skrevet på engelsk, her foreligger den norske utgaven, og det er selvfølgelig den som blir behandlet på årsmøtet.