Båtplasser

Fagerstrand Vel eier et båtanlegg med plass til ca 60 båter.

Velmedlemmer har fortrinnsrett til plassene, men ubenyttede plasser leies ut av båtkomiteen for enkeltsesonger.

Priser:
Årlig leie medlemmer innerside: 1000,-
Årlig leie medlemmer ytterside: 1500,-
Medlemmer kan kjøpe leierett (innskudd) for kr 6.000,- når det er ledig båtplass.

Årlig leie ikke-medlemmer innerside: 3000,-
Årlig leie ikke-medlemmer yttersiden: 4000,-

Kontakt Bryggesjef: