Kategoriarkiv: Båt

Status for ny båtbrygge

Som presentert på årsmøtet, jobber styret med planer for en ny båtbrygge som kan erstatte den gamle betongbrygga. Det vil gi oss både en sikrere, penere og mer funskjonell båtbrygge. Vi har fått tilbud fra fire leverandører, og på basis av disse tilbudene samt kostnadene for riving av den gamle brygga, vil innskuddsprisen for en båtplass for vel-medlemmer bli ca 30.000 kroner. Les mer om bryggeplanene, som vil bli fremlagt for beslutning på årsmøtet i 2013. Fortsett å lese Status for ny båtbrygge

Kommunen fører tilsyn med steinmoloen

Steinmoloen er med å skape en attraktiv båthavn på Fagerstrand. Til glede både for mange av Fagerstrands beboere og båtfolk lenger unna. Det er samtidig viktig at et slikt anlegg ikke forringer vannkvaliteten for alle som benytter stranda. Fagerstrand Vel har henvendt seg til kommunen for å forvisse oss om at steinmoloen innfrir de krav som er stilt for å sikre god vanngjennomstrømning. Fortsett å lese Kommunen fører tilsyn med steinmoloen

Velkommen til årsmøte 2012

Årsmøtet finner sted torsdag, 22. mars kl. 19.00 på Absolutt Hyggelig på Fagerstrand.
Her finnes innkalling, årsmelding for 2011 (på norsk) og regnskap 2011/budsjett 2012 som nedlastbare filer (klikk på overskriften, så kommer filene til syne).
Styret beklager at årsmeldingen som ble sendt i posten var skrevet på engelsk, her foreligger den norske utgaven, og det er selvfølgelig den som blir behandlet på årsmøtet.