Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen

Nesodden kommune beordret umiddelbar byggestans av steinmoloen i oktober, etter at det ble dokumentert at moloen var 44 meter lenger enn godkjent. Fagestrand Båt klaget på vedtaket og Plan – og teknikkutvalget har etter behandling 20.11.2012 gjort følgende vedtak:
«Klagen tas delvis til følge. Tiltakshaver gis tillatelse til å ferdigstille sikringsarbeidet av steinmoloen innenfor den gitte byggetillatelsen.» Fortsett å lese «Steinmolo: Klage på byggestans behandlet i kommunen»

Status for ny båtbrygge

Som presentert på årsmøtet, jobber styret med planer for en ny båtbrygge som kan erstatte den gamle betongbrygga. Det vil gi oss både en sikrere, penere og mer funskjonell båtbrygge. Vi har fått tilbud fra fire leverandører, og på basis av disse tilbudene samt kostnadene for riving av den gamle brygga, vil innskuddsprisen for en båtplass for vel-medlemmer bli ca 30.000 kroner. Les mer om bryggeplanene, som vil bli fremlagt for beslutning på årsmøtet i 2013. Fortsett å lese «Status for ny båtbrygge»

Kommunen fører tilsyn med steinmoloen

Steinmoloen er med å skape en attraktiv båthavn på Fagerstrand. Til glede både for mange av Fagerstrands beboere og båtfolk lenger unna. Det er samtidig viktig at et slikt anlegg ikke forringer vannkvaliteten for alle som benytter stranda. Fagerstrand Vel har henvendt seg til kommunen for å forvisse oss om at steinmoloen innfrir de krav som er stilt for å sikre god vanngjennomstrømning. Fortsett å lese «Kommunen fører tilsyn med steinmoloen»