Ekstraordinært årsmøte 17. november 2012

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fagerstrand vel

Tid: lørdag 17/11-12 kl. 15:00
Sted: Absolutt hyggelig

Fagerstrand vel har avdekket at steinmoloen som er under oppføring utenfor stranden ikke er bygget som omsøkt. Yttermoloen er målt til over 200 meter, mens den er omsøkt til 165 meter.

Fagerstrand vel har vært i dialog med Nesodden kommune som sier at moloen ikke vil bli godkjent slik den fremstår nå, men at utbygger (Fagerstrand båtforening) kan søke om dispensasjon og på den måten få anlegget godkjent. Dvs at det er sannsynlig at anlegget blir stående med dagens lengde. Fagerstrand vel ønsker å sikre at vannkvaliteten i bukten ikke blir forringet av at moloen er blitt lenger enn omsøkt. Vi vil jobbe for at utbygger må dokumentere miljøkonsekvensene av den ulovlige utbyggingen, og hvilke tiltak som må iverksettes for å redusere eventuelle negative konsekvenser av anlegget, samt dokumentere viktige miljøforhold slik at vi i ettertid kan følge opp en eventuell negativ utvikling av miljøet.

Fagerstrand vel ønsker medlemmenes aksept på å kjøpe tjenester (eks miljørådgiver, advokat) for å øve press på ansvarlige myndigheter. Det blir servert noe mat på møtet

Vel møtt
Jim Johnston
Styreleder
Fagerstrand vel