«Kontakten»

Medlemsavisa «Kontakten» utgis av Fagerstrand Vel med en utgave hvert år. Trond Heivang er redaktør.
Vi trenger både tekster, bilder og annonser. Ta gjerne utfordringen.

2011

Kontakten kan leses ved å åpne den fra Issuu.

 

Kontakten 2001