Strandlia – utbygging

Strandlia er et område helt syd på Fagerstrand, grensende mot Frogn. Rosendal eier dette som i dag er skog og planlegger å bygge 17 boliger syd for Bekkefaret og Strandveien.

Fagerstrand Vel har en gruppe bestående av Thor Nilsson og Iver Iversen som jobber med Strandlia. De kan kontaktes på e-post: strandlia@fagerstrandvel.no.

Nesodden kommune har alle plandokumenter på sine nettsider.
Her oppdateres saksbehandling og vedtak.

Fagerstrand Vel har uttalt seg om utbyggingen:

Info fra kommunen om veistandard (epost)
Info fra kommunen om veistandard (epost)
ang. veistandard- SV Planforslag Strandlia nedre Fagerstrand.htm
15.8 KiB
1374 Downloads
Details...
Strandlia 02-09
Strandlia 02-09
strandlia 02-09.htm
36.6 KiB
826 Downloads
Details...
Rådmannens fraråding til oppstart av planarbeidet
27.5 KiB
870 Downloads
Details...