Sakspapirer til Årsmøte 2015.

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding 2014, og planer for kommende år.
4. Revisorbekreftet regnskap, budsjett 2015, revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Valg
8. Avslutning

 

Sakspapirer Agenda 2015
Sakspapirer Agenda 2015
Sakspapirer_agenda_2015.doc
133.5 KiB
535 Downloads
Details...
Aarsmelding
Aarsmelding
aarsmelding(2).doc
26.0 KiB
389 Downloads
Details...
BUDSJETTFORSLAG 2015
BUDSJETTFORSLAG 2015
BUDSJETTFORSLAG 2015(2).pdf
10.0 KiB
352 Downloads
Details...
FAGERATRANDVEL RESULTAT 2014
FAGERATRANDVEL RESULTAT 2014
FAGERATRANDVEL RESULTAT 2014.PDF
10.1 KiB
358 Downloads
Details...
FAGERATRANDVEL BALANSE 2014
FAGERATRANDVEL BALANSE 2014
FAGERATRANDVEL BALANSE 2014(2).PDF
5.5 KiB
335 Downloads
Details...