Status for ny båtbrygge

Som presentert på årsmøtet, jobber styret med planer for en ny båtbrygge som kan erstatte den gamle betongbrygga. Det vil gi oss både en sikrere, penere og mer funskjonell båtbrygge. Vi har fått tilbud fra fire leverandører, og på basis av disse tilbudene samt kostnadene for riving av den gamle brygga, vil innskuddsprisen for en båtplass for vel-medlemmer bli ca 30.000 kroner. Les mer om bryggeplanene, som vil bli fremlagt for beslutning på årsmøtet i 2013.

Vi har nå fått inn alle tilbud på ny brygge. Vi har forespurt 5 brygeleverandører, der de er bedt å sette opp et tilbud for en brygge med 54 plasser (en mer enn i dag), i T formasjon (som i dag), som stikker maksimum 41 meter fra land og 80 meter bredde. Dagens brygge går 30 meter utover, og er 60 meter bred. Den økte størrelsen kan kanskje høres mye ut, men går godt innenfor de ytre bøyer båtanlegget i dag bruker, samtidig som vi får større plass til båtene, og den kommer lengre ut fra badestranden, slik at det blir økt mulighet for bruk av stranden innenfor.

En leverandør kunne ikke levere tilbud, og vi har nå fått inn tilbud fra de andre leverandører. Vi har bedt om priser både på ferdig montert brygge, samt at vi monterer selv. Ferdig montert brygge gir en merkostnad på 150.000,- eller ca. 3.000,- per båtplass. Det er hva vi betaler for å frakte ca 20 elementer fra trailer fra passasjerbåtbrygga, 50 bommer, samt senking av over 20 moringer. Dette tror vi kan bli utfordrende å ta på dugnad. Prisene på ferdig montert brygge spenner seg fra 1.100.000,- (20.500,- per båtplass) til 1.750.000,- (32.500,- per båtplass). Vi har forespurt tilbud fra rivingsentrepenører, men disse svar lar vente på seg.

Videre prosess:

1. Vurdere og velge beste tilbud.

2. Inngå samarbeid med leverandør, og utarbeide søknad til kommunen, samt søke. Dette betyr ikke at vi binder oss til leveranse, men at vi får sendt søknad til kommunen, som har gitt signaler om 6 måneders behandlingstid, da søknaden også må til fylkeskommunen.

3. Sende ut skjema til hver enkelt båtplassinnehaver, om interesse for ny båtplass. Denne må være bindende, der vi også kommer med dato for når pengene må være på vellets konto. Er ikke penger på konto innen dato, gis plassen videre. Dette vil først skje etter at årsmøtet har godkjent planene (punkt 4).

4. Årsmøtet 2013. Det blir besluttet å anskaffe ny brygge, eller ikke. Nye vedtekter og årsleie/kontingent blir også vedtatt.

5. Godkjent byggesøknad fra kommune. Helst våren 2013.

6. Riving og bygging. Høsten/vinteren 2013.

Innspill eller kommentarer? Kontakt Kyrre Hansen: baat@104.197.118.174.