Steinmoloen er 44 meter for lang

Nesodden kommune bekreftet med en kontrollmåling mandag 22. oktober at den delen av steinmoloen som går mot øst er 209 meter lang, mens det var gitt tillatelse til å bygge 165 meter.

Fagerstrand Vels formål er å fremme medlemmenes  felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel. Dette innebærer et sterkt ansvar for å sikre at den perlen vi har som badestrand forblir attraktiv med godt badevann for fremtidige generasjoner. Vellet har derfor uttrykt bekymring over den utvikling vi har opplevd de siste årene både med groing, mer gjørmete bunn og helt andre isforhold om vinteren enn tidligere. Man ser også det grå brakkvannet ligge lenger i bukta etter nedbør enn det gjorde for noen år siden.

Leder Jim Johnston står på 165 meter og moloen er ytterligere 44 meter

Vellet har siden steinmoloen ble planlagt etterspurt dokumentasjon på at gjennomstrømningen ville bli tilfredsstillende slik at vannsirkulasjonen i bukta opprettholdes. Når moloen nærmet seg ferdigstilling så den betydelig lenger ut enn de tegninger vi er forelagt. Vellet gjennomførte en oppmåling og varslet Nesodden kommune om at moloen var betydelig lenger enn omsøkt. Dette er nå bekreftet ved kommunens egen måling.