Styret 2012

Styret valgt på årsmøte 22. mars:

Leder Jim Johnston
Sekretær Øyvind Kramer
Økonomileder Line K Rødseth
Leder strand og miljøkomiteen Per Chr Kruse
Leder båtkomiteen Kyrre Hansen
Leder veikomiteen Arne Johansen
Varamedlem Sture Dahl

Nettredaktør Kari Hagen