Styret (2011-2012)

Leder                                                 James Johnston
Nestleder                                         Halvor Løken
Økonomileder                               Karin Stene Knudsen
Sekretær                                          Øivind Kramer
Leder båtkomite’en                     Kyrre Hansen
Leder Veilaget                               Arne Johnsen
Leder for strand og miljøkomite’en  Per Kruse
Varamedlem                                  Halvor Løken

Styret står for velforeningens daglige ledelse og ivaretar medlemmenes interesser ovenfor offentlige og andre instanser. De forvalter velforeningens eiendeler og fører kontroll med økonomi.

Etter behov oppnevner styret komiteer for å løse spesielle oppgaver