Styret 2013

Styret valgt på årsmøte 21. mars 2013
og supplert på styremøte 18. april 2013

Leder: Ståle Emil Smith
Sekretær: Kyrre Hansen
Kasserer: Line Katrin Rødseth
Leder Veikomité: Arne Johnsen
Leder Strand- og bryggekomité*: Christin Sæther
Varamedlem Sture Dahl

Nettredaktør: Kari Hagen
Revisor: Tom Holter.

* Ved en feil ble Roger Taaje valgt til leder av bryggekomiteen på årsmøtet, uten at han hadde sagt seg villig. Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne en leder av strandkomiteen. Christin Sæther har sagt ja til å ta begge vervene.